Larvik havn har en sentral rolle i å sikre varer og forsyninger inn og ut av Norge, og vårt hovedfokus er å sørge for at godstrafikken over Larvik havn går som normalt.

I forbindelse med covid-19 pandemien er det innført tiltak og prosedyrer for å forhindre smittespredning.

Teststasjon Larvik havn

Regjeringen innførte 2. januar 2021 covid-19 testplikt for alle innreisende til Norge. Larvik kommune har etablert en teststasjon på Color Line sin terminal på Revet for testing av alle passasjerer som ankommer Larvik fra Danmark med SuperSpeed.

For ytterligere informasjon vedrørende dette kontaktes Larvik kommune på
telefon 33 17 10 00

Prosedyrer og retningslinjer for godstrafikken

Larvik havn har utarbeidet en egen instruks for skip som anløper Larvik havn sine terminaler. Gjeldende instruks, datert 18. mars 2021 ses her. (PDF, 320KB)

Kun personell som er autorisert og har nødvendig ærend tillates på terminalområdene til Larvik havn.

Sjømenn er omfattet av reglene for innreiseregistrering, dette gjelder også ved avmønstring. Ytterligere informasjon og skjema for innreiseregistrering ses her:
- Gå til digital innreiseregistrering 


For spørsmål vennligst kontakt:

Jan Fredrik Jonas, Havnedirektør
e-post: jfj@larvik.havn.no
telefon: 907 28 077