Kommunestyret er Larvik Havns øverste myndighet. Kommunestyret velger havnens styre, som sammen med havnedirektør har ansvar for forvaltning av Larvik Havn.

Havnestyret består av ni medlemmer:

- Even Borvik, styreleder
- Tove Lisbeth Vasvik, nestleder
- Kristin Dons-Wallebek
- Anders Ragnhildrød
- Elisabeth Irgens Hokstad
- Terje Jensen
- Erik Ness
- Knut Anvik
- Torkel Svendsen Østgård 

Møteplan 2023
MøtedatoInnkallingSaksdokumenterProtokoll
14. februar
20. april
15. juni
22. august
19. oktober
16. november

Sakskart og protokoller fra tidligere år oversendes på forespørsel.