Kommunestyret er Larvik Havns øverste myndighet. Kommunestyret velger havnens styre, som sammen med havnedirektør har ansvar for forvaltning av Larvik Havn.

Havnestyret består av ni medlemmer.

Havnestyrets medlemmer 2020 - 2023
Even BorvikStyreleder
Tove Lisbeth VasvikNestleder
Anders Ragnhildrød
Knut Anvik
Kristin Dons-Wallebek
Elisabeth Irgens Hokstad
Terje Jensen
Erik Ness
Torkel Østgård

 

 

Sakskart og protokoller fra tidligere år oversendes på forespørsel.