Firmaet GEMBA Consulting i Danmark utførte for noen år tilbake ringvirkningsanalyser for flere norske havner. Hensikten med analysene var å kartlegge havnens betydning. Hva betyr havna for verdiskapingen i området? Hvor mange arbeidsplasser er avhengig av, eller relatert til, at havna er der?

Analysene syngliggjør og illustrer hvordan havnens aktiviteter påvirker omkringliggende områder. Påvirkningene måles i form av økonomisk aktivitet og sysselsetting.

Larvik Havns økonomiske innvirkning ble målt gjennom sysselsettingseffekt, omsetning som genereres fra næringsvirksomhet, netto inntektsgenerering (verditilvekst) og skatt generert av bedrifter som opererer på eller i nærheten av Larvik Havn.

Konklusjon:

  • Larvik Havn hadde en sysselsettingseffekt på 1.005 årsverk, tilsvarende 8 prosent av den totale sysselsettingen i Larvik kommune
  • Den totale omsetningen relatert til næringsvirksomhet var 1,9 milliarder kroner.
  • Totalt skatteeffekt fra aktivitetene på Larvik Havn ble beregnet til 87 millioner

Store deler av industrien i regionen er avhengig av Larvik Havn for import og eksport. Havnen er viktig for videre utvikling av Larviks næringsliv i form av nye jobber og nye bedrifter, og for kommunen i form av økte skatteinntekter.