Det vil da være mulig å besøke gjestehavnen mellom klokken 16.00 på fredag frem til søndag klokken 20.00. Ved besøk i våre gjestehavner må følgende retningslinjer overholdes:

  • Longside fortøyning - ingen båter utenpå hverandre
  • Minimum 2,5 meter avstand mellom båtene
  • Sanitæranlegg holdes stengt
  • Lokale tilpasninger kan tilkomme. Dette vil det bli opplyst om ved ankomst.


Det forutsettes at alle personer retter seg etter de til enhver tid gjeldende nasjonale anbefalinger vedrørende fritidsreiser.

Vi ønsker alle velkommen – vis hensyn og hold avstand.