Ved besøk i våre gjestehavner må følgende retningslinjer overholdes:

  • Ingen båter utenpå hverandre.
  • Minimum 2,5 meter avstand mellom båtene.
  • Sanitæranlegg holdes stengt.
  • Lokale tilpasninger kan tilkomme. Dette vil det bli opplyst om ved ankomst.


Det forutsettes at alle personer retter seg etter de til enhver tid gjeldende nasjonale retningslinjer.

Vi ønsker alle velkommen – vis hensyn og hold avstand.