I løpet av de neste 10 til 15 årene må verden foreta gjennomgripende endringer for å begrense de menneskeskapte klimaendringene. EU og Norge har vedtatt omfattende tiltak for å realisere målet. I 2030 har Norge forpliktet seg til å bidra til 40 prosent reduksjon av klimagassutslippene sammenlignet med 1990. 

Å overføre gods fra vei til sjø og bane er et av de nødvendige tiltakene for å nå utslippsmål og redusere tungtrafikk og risiko for ulykker på vei. Larvik Havn skal bidra til reduksjon av klimagassutslipp, samtidig som man bidrar til verdiskaping og vekst, lokalt og regionalt.