Værdataene oppdateres automatisk hvert 10. sekund.