Over containerterminalen i Larvik ble det i 2018 håndtert 79.200 TEU, noe som var 8 prosent flere containere enn året før. Dermed ble den gamle containerrekorden fra 2017 passert med god margin – og nytt toppnivå satt.

– Dette er svært hyggelige tall. Vi er stolte over nok en gang å være Norges nest største containerhavn med solid økonomi og god handlefrihet. Vi befester vår posisjon som en attraktiv havn med unik beliggenhet og kort innseiling. Gjennom lønnsom drift har vi hatt mulighet til å kontinuerlig investere i moderne fasiliteter for å bli det naturlig knutepunkt mellom sjø- og landtransport, sier havnedirektør Jan Fredrik Jonas.

Stor økning
Eksport av stein (bulklaster) økte med hele 42 prosent. Containergods, ferjegods og bark/tømmer hadde alle vekst mot året før. Til tross for dette endte totale godsmengder over Larvik Havn på 2,35 millioner tonn, tilnærmet likt som i 2017. Dette fordi særskilte prosjektlaster trakk opp godsomsetningen i 2017.

Totalt 85 000 fraktenheter ble transportert med Color Line i 2018, en vekst på 5 prosent fra året før. 683.000 ferjepassasjerer reiste mellom Larvik og Hirtshals, det var 1 prosent flere enn i 2017. Dette gjør terminalen i Larvik til en av de største ferjehavnene i Norge på gods.

Omsetningsrekord 
Som følge av den gode trafikkutviklingen 2017 økte Larvik Havn sine salgsinntekter med 1 million og passerte 65 millioner kroner i 2018. Dermed satte Larvik Havn KF ny omsetningsrekord for åttende året på rad.

– Ringvirkningene av en lønnsom, effektiv og moderne havn i Larvik er store for Vestfold. Arbeidsplassene og ringvirkningene havna skaper for regionen bidrar til en positiv utvikling av lokalt næringsliv. Larvik Havn har en estimert sysselsettingseffekt på i overkant av 1000 årsverk, 412 av arbeidsplassene er direkte tilknyttet virksomheten på Revet, sier havnedirektør Jan Fredrik Jonas.