All persontrafikk mellom Oslo og Kiel er innstilt fra lørdag 14. mars med cruiseskipene M/S Color Fantasy og M/S Color Magic. M/S Color Viking og M/S Color Hybrid mellom Sandefjord og Strømstad blir innstilt fra søndag 15. mars, og  SuperSpeed 1 mellom Kristiansand og Hirtshals blir innstilt fra mandag 16. mars.

Myndighetene i land i Europa gjør unntak i innreise- og karantenereglene for transport av gods. Color Line vil derfor opprettholde det viktige cargo tilbudet ved at ro-ro fraktskipet M/S Color Carrier vil betjene ruten Oslo-Kiel med gods på vanlig måte.

SuperSpeed 2 vil gå i sin ordinære rute med godstrafikk mellom Larvik og Hirtshals. Det vil i tråd med det innførte regelverket kun være tillatt for passasjerer som er på veg til sine respektive hjemsteder å reise med SuperSpeed 2.

For ytterligere informasjon, se www.colorline.no