Larvik Havn sender med dette forslag om farvannsforskrift for Larvik kommunes sjøområde på høring.

Følg linkene nedenfor for aktuelle dokumenter.

Høringsfrist 4. desember 2020.