Stor økning for skrotstein og grus
Eksport av skrotstein og grus økte med hele 190 prosent fra året før, jern- og stålprodukter økte med 59 prosent, mens tømmer og flis økte med 24 prosent. De øvrige bulklastene over havnen hadde også en vekst mot 2020. Til tross for dette endte samlet godsomsetning over Larvik Havn på nær 1,9 millioner tonn i 2021, noe som er en nedgang på 4 prosent fra året før. Dette som følge av nedgangen i antall containere. 

Containertrafikken endte på 52.105 TEUs, som var ned 34 prosent fra 2020.

Gods- og varestrømmer har endret seg raskt, og viktigheten av å drive en effektiv og velfungerende havn har blitt fremtredende, sier havnedirektør Jan Fredrik Jonas.

En av de største fergehavnene på gods
Totalt 102.438 fraktenheter ble transportert med Color Line i 2021, en vekst på 7 prosent fra året før. For første gang ble 100.000 enheter passert. Dette gjør terminalen i Larvik til en av de største fergehavnene i Norge på gods. Passasjertrafikken falt med 30 prosent til 259.000 passasjerer, dette som en klar følge av den pågående pandemien.

- Arbeidsplassene og ringvirkningene havnen skaper for regionen bidrar til en positiv utvikling av lokalt næringsliv. Larvik Havn har en estimert sysselsettingseffekt på i overkant av 1000 årsverk, nærmere 450 av arbeidsplassene er direkte tilknyttet virksomheten på Revet, sier Jonas. 

Totale driftsinntekter ligger an til å ende på 63 millioner kroner, mot 67 millioner i 2020, noe som betyr en nedgang på 5 prosent.