Godsnedgangen henger i hovedsak sammen med fallet i fergefrakten, dette som følge av at trafikken i de øvrige fergehavnene i Norge nå er i gang igjen etter pandemien. Totalt 91.802 fraktenheter ble transportert med Color Line i fjor, en nedgang på 10 prosent. Tross nedgangen er Larvik fortsatt den største fergehavnen i Norge på gods. 

I overkant av 750.000 fergepassasjerer reiste over Larvik havn i 2022, dette er 9 prosent flere reisende enn i 2019 – siste normalår før korona. 

Frakt av bulk (stein) og skogprodukter (tømmer og flis) hadde solid oppgang i fjor, med en økning på henholdsvis 28 og 17 prosent. Containertrafikken falt med 8 prosent til i alt 48.100 TEUs.

Salgsinntektene til Larvik Havn økte med 3 prosent fra 2021 til i alt 65,5 millioner. Veksten kommer fra økte leieinntekter. Totale driftsinntekter passerte 77 millioner som følge av ekstra inntekter fra eiendomstransaksjoner og prosjekttilskudd.