Eksport av skogprodukter (tømmer og flis) økte med 27 prosent, mens kornprodukter økte med 13 prosent fra året før. Containertrafikken endte på 45.500 TEUs, som var ned 6 prosent fra 2022. Som ellers i Norge er det antall importcontainere som reflekteres i nedgangen i containere over Larvik havn, ned 22 prosent mot 2023.   

Gods og varestrømmer endrer seg raskt, viktigheten av å drive en effektiv og velfungerende havn gjør seg stadig mer gjeldende, sier havnedirektør Jan Fredrik Jonas.

 

 Største fergehavnen i Norge på gods
Totalt 84.500 fraktenheter ble transportert med Color Line i 2023, en nedgang på 8 prosent fra året før. Vi gleder oss over at Larvik fortsatt er den største fergehavnen på gods i Norge.

742.000 passasjerer reiste til og fra Danmark via Larvik Havn i 2023, en nedgang på 2 prosent fra året før. For desember isolert var økningen derimot på 9 prosent, noe som gjenspeiler Norge som et populært reisemål for skiglade dansker.


Salgsinntektene til Larvik Havn endte på 65,5 millioner kroner, likt som i 2023.