Dagens kailengde er 270 meter, og med utvidelsen på 35 meter vil containerkaia få en total lengde på 305 meter når den ferdigstilles.

Utvidelsen vil blant annet bidra til å bedre muligheten til å operere to skip til kai samtidig. Den er også et skritt i forberedelsene til å kunne håndtere det første autonome og helelektriske containerskipet "Yara Birkeland", som fra våren 2020 starter å anløpe Larvik havn.

Anleggsarbeidet igangsettes i februar, og kaia er planlagt ferdigstilt innen 1. september 2019.