Utvidelsen bidrar blant annet å kunne operere to skip til kai samtidig. Dette blir stadig viktigere ettersom godsvolumene og etterspørselen øker i Larvik. Videre blir det fokus på rehabilitering av eksisterende kai for å bringe den opp til tidsmessig standard, i tillegg til å fornye kranparken.

-Som Norges nest største containerhavn er vi er svært glade for å ha kaiutvidelsen på plass. Dette gjør oss mer fleksible i møtet med kundene og befester vår posisjon som et effektivt logistikknutepunkt, sier havnedirektør Jan Fredrik Jonas

Viktig for byen vår

Larviks ordfører Erik Bringedal stod for den offisielle åpningen sammen med havnedirektør Jan Fredrik Jonas og daglig leder i Larvik Containerterminal AS, Thomas Arbo Høeg.

-Kaiutvidelsen er en viktig utvikling for Larvik havn og byen vår. Det genererer en ny forretningsaktivitet som vi er veldig positive til, sier Bringedal. 

Logistikknutepunkt

Larvik Containerterminal AS drifter containerterminalen på Revet, i et tett samarbeid med Larvik Havn KF.

-Alle i Larvik havn og Larvik containerterminal er stolte av dette. Takk til Larvik havn og kommunen for investeringen og et godt samarbeid. Nå kan vi opererer mer effektivt gjennom økt trafikk. Det kan bety mindre anløp på natt og mindre støy - noe som kommer lokalbefolkningen til gode, sier daglig leder i Larvik Containerterminal AS, Thomas Arbo Høeg.


"Yara Birkeland"

Utvidelsen er også et skritt i forberedelsene til å kunne ta imot og håndtere det autonome og helelektriske containerskipet "Yara Birkeland", som etter planen starter å anløpe Larvik havn første halvdel 2021.