Stor interesse for havet
Kjell Rune Andersen er tidligere lærer og frisør, men har lenge hatt en stor interesse for havet. I løpet av årene har det blitt mange seilturer, blant annet i Karibien og i Middelhavet.

- Nærheten til sjøen er viktig for meg, og jeg har alltid hatt en drøm om å jobbe innenfor det maritime. Da verden stanset opp under Korona, tenkte jeg at det er nå eller aldri. Dette er min sjanse, forteller Kjell Rune.

 Nå går han siste året av en bachelorgrad i skipsfart og logistikk ved USN, og dette semesteret søkte han om utplassering hos Larvik Havn. Her jobber han blant annet med risikoanalyser for laste- og losseoperasjoner, samt med å revidere prosedyrene for disse operasjonene. I det daglige jobber han med Fred-Arne Sørum, teknisk sjef i Larvik Havn, men han samarbeider også tett med resten av administrasjonen.

- Jeg er imponert over det sprede spekteret av kompetanse som finnes i Larvik Havn. For meg er dette en fin mulighet til å få omgjort teoretisk kunnskap til praktisk erfaring, og jeg ser frem til å kunne bidra inn mot mine fagområder. 

Bacheloroppgave om Grønn Jyllandskorridor
- Bacheloroppgaven min omhandler Grønn Jyllandskorridor, hva det vil bety for regionen, hva som må til fra vareeiers perspektiv og hvilke multimodale løsninger som kan bidra inn mot det grønne skiftet, forklarer Kjell Rune.

Jyllandskorridoren er transportveien som knytter Sør-Norge og Vest-Sverige sammen med Europa via havnene i Larvik, Grenland, Kristiansand og Gøteborg over Jylland i Danmark. Ruten er multimodal, det vil si at vi bruker kombinasjoner av vei, tog og sjø.

- I min første måned hos Larvik Havn fikk jeg bli med på en samling om Grønn Jyllandskorridor. Det var utrolig lærerikt. Jeg opplever at Larvik Havn har stor tillit til meg selv om jeg er student.

God erfaring med praksisstudenter
Dette er andre gang Larvik Havn har en student «på lån» fra Universitetet i Sørøst-Norge, og erfaringene er svært positive.

– Vi opplever Kjell Rune som en kunnskapsrik, nysgjerrig og selvstendig student. Det er en fordel at han har interesseområder som er relevante for oss og at han bringer med seg nye, friske perspektiver. I tillegg har jeg stor glede av å høre Kjell Rune fortelle om sine opplevelser som havseiler. Vi har god nytte av hverandres erfaringer, konkluderer Jan Fredrik Jonas, havnedirektør i Larvik Havn.