Det er utarbeidet tiltakskort til bruk ved mistanke om smitte. Larvik Havn følger helsemyndighetenes råd for å begrense smittefaren, og legger samtidig vekt på å kunne betjene skipsfarten tilfredsstillende.

Alle skip har ved havneanløp plikt til å varsle om helsetilstanden om bord. Ved varsel om utbrudd om bord i skip vil kommuneoverlegen i Larvik bli varslet. Det er helsemyndighetene, ikke havnen, som regulerer om personer får gå i land eller ikke, i henhold til smittevernloven. Larvik Havn vil umiddelbart iverksette midlertidig landlovsnekt, og ellers bistå kommuneoverlegen med å iverksette aktuelle tiltak.

Helsemyndigheten kan ifølge IHR-forskriften iverksette tiltak mot personer, inkludert karantene av fartøy. Det er samtidig presisert i forskriften at skip ikke av folkehelsehensyn kan nektes å anløpe en havn, losse/laste, bunkre og proviantere (§17).

For mer informasjon om hvordan skip skal forholde seg, vennligst se www.kystverket.no/Nyheter/2020/ferbruar/coronaviruset-og-sjotrafikken/

Kontaktperson i Larvik Havn 
Havnedirektør Jan Fredrik Jonas, mobil 90728077