Fylkesordfører Terje Riis- Johansen inviterte forrige uke næringsliv, kommuner, akademia og miljøorganisasjoner til oppstart av Klima og energinettverket i Vestfold og Telemark.

Vestfold og Telemark har vedtatt et utslippskutt i regionen på 60 prosent innen 2030 sammenlignet med 2009. For å nå klimamålene har en rekke aktører gått sammen og signert en forpliktende klimaavtale med Klima- og energinettverket i Vestfold og Telemark.

I nettverket går store og små aktører i regionen sammen i klimaarbeidet. Dette gir et godt utgangspunkt for denne samarbeidsarenaen som vil løfte temaer som klimaregnskap, utslippsreduserende tiltak, energiomstilling og sirkulærøkonomi i fylket.

Larvik Havn KF skal være miljøsertifisert havn i henhold til ISO 14001 innen første kvartal 2021. Vi er godt i gang med prosjekter for å se på muligheter for elektrifisering med lade- og landstrømsanlegg. Klimaregnskap skal gjennomføres innen 2021, og Larvik Havn har som mål å få redusert fossile utslipp med 75 prosent innen 2030.

En deltakelse i Klima- og energinettverket i Vestfold og Telemark støtter opp under vår miljøsatsing og er et viktig tiltak i vårt miljøarbeid, sier miljø- og utviklingssjef Agnes Hov Bjellvåg.

Den inngåtte intensjonsavtalen viser motivasjon, gjennomføring og samarbeidsvilje for å kutte klimagassutslipp. Hver virksomhet kutter egne klimagassutslipp ut fra sine forutsetninger, og bidrar til å dele gode erfaringer slik at vi sammen skaper en klimavennlig og innovativ region. 

Les mer om nettverket på Vestfold og Telemark fylkeskommune sine nettsider: Klima- og energinettverket i Vestfold og Telemark.