- Å ha et godt omdømme er viktig for Larvik havn. Det gjør at vi kan styre virksomhetens arbeid og samfunnsansvar i riktig retning, sier markedssjef i Larvik havn, Beate Palmgren.  

Larvik havn fikk en omdømmescore på 74,9 poeng. Resultatet er tett opptil snittscoren for alle de 25 havnene som deltok i undersøkelsen nasjonalt på 77,8 poeng. 

RepTrak-undersøkelse

RepTrak-undersøkelsen måler kjennskap til den lokale havnen, hvilke assosiasjoner publikum har til havnen, samt hvilke emosjonelle og rasjonelle vurderinger de gjør av hver enkelt havn. I tillegg viser den publikums vilje til å støtte sin lokale havn, og hva de mener skal til for å forbedre omdømmet. Havner med 10 ansatte eller flere er målt med 300 respondenter brutto – 215 respondenter fra Larvik svarte på undersøkelsen.

Støtte blant lokalbefolkningen 

Undersøkelsen viser at 74 prosent kjenner Larvik havn godt eller litt. Dette er høyere enn samlet kjennskap for alle havnene, som endte på 62 prosent. De fleste som ble spurt assosierer Larvik havn med varetransport og Color Line.

Undersøkelsen tar også for seg viljen til støtte blant lokalbefolkningen. Blant annet mener 66 prosent at Larvik havn bør få beholde området de har i dag, og 69 prosent mener Larvik havn er viktig for det lokale næringslivet. Det er kvinner og eldre som er mest positiv.

Konkrete tilbakemeldinger 

Tilbakemeldingene fra lokalbefolkningen går i stor grad på miljøhensyn og behov for informasjon. Dette gjelder både for Larvik havn og havnene nasjonalt. 

 - Det er fint med konkrete tilbakemeldinger. Vi skal jobbe enda bedre for å drive en bærekraftig havn og sørge for god informasjon til lokalbefolkningen, våre naboer og næringslivet, sier Palmgren.

 - I løpet av det siste året har vi blant annet hatt fokus på økt dialog med lokalbefolkningen gjennom sosiale medier. Der har vi i større grad forsøkt å formidle den daglige aktiviteten og verdiskapningen som skjer i havnen. Vi har også styrket oss på miljøsiden ved at vi har ansatt Agnes Hov Bjellvåg som miljø- og utviklingssjef.