Larvik Havn har som målsetting å ha null utslipp av forurensning og avfall til luft, grunn og vann. Vi jobber nå med å bli internasjonalt miljøsertifisert i henhold til ISO 14001 Miljøstyringssystem. Det er derfor naturlig for oss å støtte årets TV-aksjon: Et hav av muligheter!

Slik støtter vi årets TV-aksjon i Larvik Havn

For hvert skipsanløp til våre kaier i perioden 1. til og med 18. oktober gir vi kroner 200,- til TV-aksjonen gjennom Bli med å rydde Larvikkysten! hvor målet er å få vekk til sammen et tonn plast langs kysten i Larvik.

Larvik Havn oppfordrer kunder, samarbeidspartnere og byens befolkning til å være med å støtte opp om årets TV-aksjon.