1I to år har Larvik Havn jobbet med Miljøledelsessystemet ISO 14001, den mest anerkjente internasjonale standarden for miljøledelsessystemer. Hensikten er å gi omverdenen sikkerhet for at virksomheter arbeider seriøst med å redusere sin påvirkning på det ytre miljøet.

Sertifiseringen er i tråd med Larvik havns strategiplan for 2022 – 2034. Strategiens hovedfokus er på hvordan Larvik Havn skal bidra til reduksjon av klimagassutslipp, og samtidig legge til rette for skipsfarten og bidra til verdiskaping og vekst, lokalt og regionalt.

Teknisk sjef i Larvik Havn, Fred Arne Sørum, har ledet arbeidet med ISO 14001 standarden.

Vi har etablert løsninger som overvåker Larvik havns miljøpåvirkning. Det er også etablert rammer for driften, mål og handlingsplaner. Ansatte har fått opplæring og bidratt til å utvikle verktøy som setter oss i stand til å verne det ytre miljø på en best mulig måte, sier Fred Arne Sørum.

Vi gleder oss til å arbeide videre med dette prosjektet!