Hovedfokuset de kommende årene blir på hvordan Larvik Havn skal bidra til reduksjon av klimagassutslipp, legge til rette for skipsfarten og bidra til verdiskaping og vekst, lokalt og regionalt. 

Vår visjon, forretningsidé og verdier er viktige elementer i strategien, og sier noe om hva vi skal strekke oss etter, våre forretningsmessige satsninger og ikke minst vår bedriftskultur. 

Her kan du lese Strategiplanen for Larvik Havn KF 2022-2034, pdf  (8MB)

Strategiplanen ble vedtatt av havnestyret 22. april 2022 
og kommunestyret 14. september 2022.