I andre kvartal ble det lastet og losset i alt 550.600 tonn gods, en økning på 5 prosent fra 2019. Containerstatistikken viser 45.000 TEUs per 30 juni, dette er 9 prosent flere containere enn i fjor - som var et rekordår. Antall importcontainere TEU har falt med 20 prosent, mens det er en vekst i eksporten på 21 prosent.  

Totalt 47.300 fraktenheter ble transportert med Color Line i årets første seks måneder, en økning på 19 prosent fra året før. Årsaken til den betydelige veksten er at store deler av Color Lines frakt til/fra Norge har gått med SuperSpeed 2 over Larvik havn siden midten av mars. 172.000 fergepassasjerer reiste over Larvik havn i samme periode, det var 46 prosent færre enn i 2019 og henger naturlig sammen med coronapandemien og reiserestriksjonene.

Andre kvartal 2020 har vært preget av mye usikkerhet knyttet til den pågående coronapandemien. Behovet for en effektiv og velfungerende havn har blitt enda tydeligere. Det er derfor gledelig å kunne konstatere at godsvolumene over havnen øker. Vi fastholder vårt hovedfokus om å sikre at varer og forsyninger kommer trygt inn og ut av Norge, sier havnedirektør Jan Fredrik Jonas.

Totale driftsinntekter utgjør 32,5 millioner kroner ved utgangen av andre kvartal, en økning på 3 prosent.