Ved besøk i gjestehavnene i Stavern, Helgeroa og Nevlunghavn må følgende retningslinjer overholdes:

  • Det må sikres forsvarlig avstand mellom båtene slik at nasjonale anbefalinger overholdes.
  • Sanitæranlegg holdes stengt.
  • Lokale tilpasninger kan tilkomme. Dette vil det bli opplyst om ved ankomst.


Det forutsettes at alle personer retter seg etter de til enhver tid gjeldende nasjonale retningslinjer.

Vi ønsker alle velkommen – vis hensyn og hold avstand.