Stengningen av de norske havnene gjelder ikke godstransporten, kun passasjertrafikken. Det vil si at godstransporten over Revet vil gå som normalt.

Henvendelser kan rettes til Havnedirektør Jan Fredrik Jonas, telefon 907 28 077.