Driftsleder i Greenport services avdeling Larvik Nils Olav Moe, og markedssjef i Larvik Havn Beate Palmgren, forklarer hva som skjer inne på containerterminalen. 

Mangfoldet av aktiviteter som utføres av Larvik Havn er stort. Oppgavene omfatter blant annet forvaltning av farvann, utførelse av serviceoppdrag til skip som anløper Larvik havn, drift av båthavner og utleie av tomter, areal, lagerbygg og terminaler.