Trafikk over Larvik havn K1 2020
20202019Endring
Lastemengder (tonn)452.623451.6430 %
Antall skipsanløp234255- 8 %
Antall fraktenheter med ferge (12 M)20.21619.097+ 6 %
Antall containere (TEU)20.00122.230- 10 %
Antall fergepassasjerer123.694143.381- 14 %

Oppdaterte statistikktall publiseres hvert kvartal.

Se "Dokumenter" for flere statistikkoversikter.

For ytterligere informasjon kontakt markedssjef Beate Palmgren