Trafikk over Larvik havn pr. Q2 2022
20222021Endring
Lastemengder (tonn)913.9141.004.700- 9 %
Antall skipsanløp529517+ 2 %
Antall fraktenheter med ferge (12 M)46.82055.103- 15 %
Antall containere (TEU)26.04827.915- 7 %
Antall fergepassasjerer331.28351.783+ 540 %

Oppdaterte statistikktall publiseres hvert kvartal.

Se "Dokumenter" for flere statistikkoversikter.

For ytterligere informasjon kontakt markedssjef Beate Palmgren