Trafikk over Larvik havn pr. Q3 2021 (akkumulert)
20212020Endring
Lastemengder (tonn)1.400.6671.488.343- 6 %
Antall skipsanløp799774+ 3 %
Antall fraktenheter med ferge (12 M)78.76770.312+ 12 %
Antall containere (TEU)39.79462.490- 36 %
Antall fergepassasjerer168.762342.199- 51 %

Oppdaterte statistikktall publiseres hvert kvartal.

Se "Dokumenter" for flere statistikkoversikter.

For ytterligere informasjon kontakt markedssjef Beate Palmgren