Trafikk over Larvik havn pr. 31.12.2022
20222021Endring
Lastemengder (tonn)1.795.5431.878.415- 4 %
Antall skipsanløp1.0451.072- 3 %
Antall fraktenheter med ferge (12 M)91.802102.438- 10 %
Antall containere (TEU)48.14052.105- 8 %
Antall fergepassasjerer754.203258.789+ 191 %

Oppdaterte statistikktall publiseres hvert kvartal.

Se "Dokumenter" for flere statistikkoversikter.

For ytterligere informasjon kontakt markedssjef Beate Palmgren