Trafikk over Larvik havn pr. K2 2020
20202019Endring
Lastemengder (tonn)1.003.255973.605+ 3 %
Antall skipsanløp493518- 5 %
Antall fraktenheter med ferge (12 M)47.32739.880+ 19 %
Antall containere (TEU)45.02141.304+ 9 %
Antall fergepassasjerer171.991315.844- 46 %

Oppdaterte statistikktall publiseres hvert kvartal.

Se "Dokumenter" for flere statistikkoversikter.

For ytterligere informasjon kontakt markedssjef Beate Palmgren