Trafikk over Larvik havn pr. Q2 2021 (akkumulert)
20212020Endring
Lastemengder (tonn)1.004.7001.003.3670 %
Antall skipsanløp517494+ 5 %
Antall fraktenheter med ferge (12 M)55.10347.327+ 16 %
Antall containere (TEU)27.91545.021- 38 %
Antall fergepassasjerer51.783171.991- 70 %

Oppdaterte statistikktall publiseres hvert kvartal.

Se "Dokumenter" for flere statistikkoversikter.

For ytterligere informasjon kontakt markedssjef Beate Palmgren