Trafikk over Larvik havn 2019
20192018Endring
Lastemengder (tonn)1.853.5702.351.806- 21 %
Antall skipsanløp1.0631.158- 8 %
Antall fraktenheter med ferge (12 M)80.60685.044- 5 %
Antall containere (TEU)82.86079.195+ 5 %
Antall fergepassasjerer694.773682.805+ 2 %

Oppdaterte statistikktall publiseres hvert kvartal.

Se "Dokumenter" for flere statistikkoversikter.

For ytterligere informasjon kontakt markedssjef Beate Palmgren