Trafikk over Larvik havn 2020
20202019Endring
Lastemengder (tonn)1.957.7861.853.770+ 6 %
Antall skipsanløp1.0371.063- 2 %
Antall fraktenheter med ferge (12 M)95.84180.606+ 19 %
Antall containere (TEU)78.87682.860- 5 %
Antall fergepassasjerer370.859694.773- 47 %

Oppdaterte statistikktall publiseres hvert kvartal.

Se "Dokumenter" for flere statistikkoversikter.

For ytterligere informasjon kontakt markedssjef Beate Palmgren