Trafikk over Larvik havn Q1 2022
20222021Endring
Lastemengder (tonn)382.559482.088- 21 %
Antall skipsanløp237262- 10 %
Antall fraktenheter med ferge (12 M)23.07027.613- 16 %
Antall containere (TEU)12.03414.442- 17 %
Antall fergepassasjerer153.98728.944+ 432 %

Oppdaterte statistikktall publiseres hvert kvartal.

Se "Dokumenter" for flere statistikkoversikter.

For ytterligere informasjon kontakt markedssjef Beate Palmgren