Trafikk over Larvik havn pr. 31.03.2023
Beskrivelse20232022Endring
Lastemengder (tonn)346.895382.579- 9 %
Antall skipsanløp228237- 4 %
Antall fraktenheter med ferge (12 M)19.74023.070- 14 %
Antall containere (TEU)11.44312.034- 5 %
Antall fergepassasjerer172.376153.987+ 12 %

Oppdaterte statistikktall publiseres hvert kvartal.

Se "Dokumenter" for flere statistikkoversikter.

For ytterligere informasjon kontakt markedssjef Beate Palmgren