Trafikk over Larvik havn pr. 30.06.2023
Beskrivelse20232022Endring
Lastemengder (tonn)713.671913.914- 22 %
Antall skipsanløp500529- 5 %
Antall fraktenheter med ferge (12 M)42.51946.820- 9 %
Antall containere (TEU)22.49626.048- 14 %
Antall fergepassasjerer345.446331.283+ 4 %

Oppdaterte statistikktall publiseres hvert kvartal.

Se "Dokumenter" for flere statistikkoversikter.

For ytterligere informasjon kontakt markedssjef Beate Palmgren