Trafikk over Larvik havn pr. 31.03.2024
Beskrivelse20242023Endring
Lastemengder (tonn)342.418346.882- 1 %
Antall skipsanløp244228+ 7 %
Antall fraktenheter med ferge (12 M)21.24019.740+ 8 %
Antall containere (TEU)11.86811.443+ 4 %
Antall fergepassasjerer186.376172.376+ 8 %

Oppdaterte statistikktall publiseres hvert kvartal.

Se "Dokumenter" for flere statistikkoversikter.

For ytterligere informasjon kontakt markedssjef Beate Palmgren