Trafikk over Larvik havn pr. 31.12.2023
Beskrivelse20232022Endring
Lastemengder (tonn)1.396.8721.795.543- 22 %
Antall skipsanløp1.0081.045- 4 %
Antall fraktenheter med ferge (12 M)84.52391.802- 8 %
Antall containere (TEU)45.47048.140- 6 %
Antall fergepassasjerer741.724754.203- 2 %

Oppdaterte statistikktall publiseres hvert kvartal.

Se "Dokumenter" for flere statistikkoversikter.

For ytterligere informasjon kontakt markedssjef Beate Palmgren