Her vises en oversikt over fartøy som ligger inne i Larvik havn, samt fartøy som er meldt forventet til havnen fra Safe Sea Net (unntatt rutegående ferger).

Dette er en direkte integrasjon til havnens produksjonssystem, og det tas forbehold om mangelfulle opplysninger og/eller feil.