Fartøy over 300 bruttotonn:

Melding om anløp til havn gjøres hos Kystverkets anløpsportal Safe Sea Net Norway.

Anløp skal meldes senest 24 timer før ETA.

Fartøy under 300 bruttotonn:

Alle fartøy under 300 bruttotonn med største lengde på 15 meter eller mer, skal forhåndsmelde sitt anløp til Larvik Havn ved å sende epost til maritimt@larvik.havn.no.

Anløp skal meldes senest 24 timer før ETA.

Forespørsel om kaiplass rettes til epostadresse maritimt@larvik.havn.no