Havneanleggene er lokalisert på Kanalkaia og Revet, med kraner på opptil 100 tonns løfteevne og inntil 300 meter sammenhengende kaier. Terminal- og lagerfasiliteter ligger i umiddelbart nærhet. Larvik Havn eier og drifter havnekranene, mens øvrige terminalfunksjoner i hovedsak utføres av private selskaper.

I Brunlanes er det i tillegg et eget havneanlegg for steineksport, Svartebukt Havn. Her lastet årlig rundt en halv million tonn storstein og grus for kystsikringsformål og havneutbygginger i inn- og utland.

Les mer om våre tjenester og fasiliteter her!