Larvik Havn er selvfinansiert uten offentlige bidrag økonomisk. Derfor må Larvik Havn sikre en akseptabel lønnsomhet og en bærekraftig økonomi for å kunne ivareta behovene for vedlikehold og investeringer.

Økonomiske overskudd reinvesteres i vedlikehold, drift og utvikling av havneinfrastrukturen. En stabil økonomi og god lønnsomhet gir Larvik Havn mulighet til å vedlikeholde og utvikle havneanleggene til nytte for kunder, næringsliv og norsk industri.

Larvik Havn har investert for over 160 millioner kroner siste ti år. Målt over 15 år utgjør gjennomførte investeringer hele 335 millioner.

Totale driftsinntekter utgjorde 78 millioner kroner i 2022.

Les mer om Larvik Havn i vår årsrapport for 2022 (PDF, 18MB).