Kommunestyret er Larvik Havns øverste myndighet. Kommunestyret velger havnens styre, som sammen med havnedirektør har ansvar for forvaltning av Larvik Havn.

Havnestyret består av ni medlemmer:

- Even Borvik, styreleder
- Tove Lisbeth Vasvik, nestleder
- Kristin Dons-Wallebek
- Anders Ragnhildrød
- Elisabeth Irgens Hokstad
- Terje Jensen
- Erik Ness
- Knut Anvik
- Torkel Svendsen Østgård 

 

Møteplan 2023
 

Havnestyremøtet 14. februar 2023
 
Havnestyremøtet 14. mars 2023
Havnestyremøtet 20. april 2023
Havnestyremøtet 15. juni 2023

Havnestyremøtet 22. august 2023
Havnestyremøtet 19. oktober 2023
  • Kommer
Havnestyremøtet 16. november 2023
  • Kommer

 

Sakskart og protokoller fra tidligere år oversendes på forespørsel.