Kommunestyret er Larvik Havns øverste myndighet. Kommunestyret velger havnens styre, som sammen med havnedirektør har ansvar for forvaltning av Larvik Havn.

Havnestyret består av ni medlemmer:

- Knut Anvik, styreleder
- Janne Smevold Odberg, nestleder
- Kjetil Vold
- Tove Lisbeth Vasvik
- Espen Martinsen
- Anna Lena Løsnæs
- Anders Christensen
- Kåre Sandnes
- Torkel Svendsen Østgård 


Møteplan 2024


Havnestyremøtet 14. februar 2024

 

Havnestyremøtet 21. mars 2024
Havnestyremøtet 25. april 2024
Havnestyremøtet 13. juni 2024
Havnestyremøtet 20. august 2024
 
Havnestyremøtet 17. oktober 2024
 
Havnestyremøtet 14. november 2024

 

Sakskart og protokoller fra tidligere år oversendes på forespørsel.