Samlede priser og vilkår framkommer av vårt prisdokument for 2020 (PDF, 9MB).

Nærmere om prissystemet

  • Anløpsforskriften er gjeldende forskrift om anløpsavgift for Larvik Havn
  • Prislisten består av priser for bruk av havnens infrastruktur, priser for varer og tjenester m.v.
  • Se Alminnelige betingelser for våre generelle vilkår og forretningsbetingelser