Larvik er godt egnet for fiskefartøy. Vi vet hvor viktig gode fiskerihavner er, og tilstreber et best mulig resultat for våre plasser. Larvik Havn drifter de tre av friskerihavnene Hølen, Ula og Nevlunghavn.

Hølen
Larvik Havn sin hovedhavn for fiskeri. Fem aktive fiskeribedrifter. Stort lagerbygg. 

Ula
Tre aktive fiskere. Havnen er isfri.

Nevlunghavn
To aktive fiskeribedrifter. Fiskemottak.

I tillegg er det fiskemottak på D/S Brygga i Stavern. Sydsiden av brygga er forbeholdt fiskere.

Ta gjerne kontakt med oss for ytterligere informasjon, flere av havnene har ledige plasser.