Larvik havn er Norges nest største containerhavn og en viktig port til Europa for transport av gods. Årlig lastes og losses opp mot 83.000 containerenheter (TEUs) over havnen.

Havnen tilbyr ukentlige anløp av containerlinjer til Hamburg, Bremerhaven, Rotterdam og Antwerpen. Linjene trafikkeres av rederiene Mediterranean Shipping Company (MSC) og Unifeeder.

De siste årene har Larvik havn markert seg som et effektivt logistikknutepunkt på vestsiden av Oslofjorden, men en kapasitet til å håndtere 200.000 containere innenfor dagens havneareal. Våre to gantry container kraner sørger for en effektiv laste- og losse operasjon. 

Terminaloperatør 

Containerterminalen i Larvik driftes av Larvik Containerterminal AS (LCT).
Selskapet ble etablert i 1999. 

Larvik Havn KF drifter selv containerkranene. 

Kontaktinformasjon LCT 
Telefon: 466 10 820
E-post: post@larvik-container.no