Larvik havn er en av Norges største containerhavn og en viktig port til Europa for transport av gods. Havnen tilbyr ukentlige anløp av containerlinjer til Hamburg, Bremerhaven, Rotterdam, Antwerpen og Tilbury. Linjene trafikkeres av rederiene Mediterranean Shipping Company (MSC), Unifeeder og Samskip/Viasea. 

De siste årene har Larvik havn markert seg som et effektivt logistikknutepunkt på vestsiden av Oslofjorden, men en kapasitet til å håndtere 200.000 containere innenfor dagens havneareal. Våre to gantry container kraner sørger for en effektiv laste- og losse operasjon. 

Terminaloperatør 

Containerterminalen i Larvik driftes av Greenport Services AS.

Larvik Havn KF drifter selv containerkranene. 

Kontaktinformasjon Greenport Services AS:
Telefon: 466 10 820
E-post: gate.larvik@greenportservices.com