Samlede priser og vilkår framkommer av vårt prisdokument for 2024 (PDF, 10MB).

Nærmere om prissystemet

  • Farvannsforskriften er gjeldende forskrift om farvannsavgift for Larvik Havn
  • Prislisten består av priser for bruk av havnens infrastruktur, priser for varer og tjenester mv.
  • Se Alminnelige betingelser for våre generelle vilkår og forretningsbetingelser